Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    o de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op deze gehele website. Door deze website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.
3. De content is door De Kinderkleding Winkel met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch De Kinderkleding Winkel is niet aansprakelijk, indien er sprake is van "kennelijke" (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere consument zeker weet dat het om een fout moet gaan.
4. De Kinderkleding Winkel is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan De Kinderkleding Winkel te worden verzocht.