Privacy Statement

Dit is de website van De Kinderkleding Winkel.
Ons bedrijfsadres is Beethovenstraat 19, 1077 HM Amsterdam.
Ons postadres is Beethovenstraat 19, 1077 HM Amsterdam.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 33190128.
Ons B.T.W.-nummer is 0780.90.374B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je domeinnaam en je e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij je domeinnaam en je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke.

Deze informatie wordt gebruikt
- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
- om je later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Bij het plaatsen van een bestelling dien je je naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres in te vullen, evenals je geboortedatum. Deze gegevens hebben wij nodig om je bestelling af te handelen. 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) je later te contacteren voor marketingdoeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen
- Per email: info@dekinderkledingwinkel.nl
- Per telefoon: 020-6640889
- Per brief: Beethovenstraat 19, 1077 HM Amsterdam

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

De Kinderkleding Winkel kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.